exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

Hae:

  

 

 

 

Alku
Palvelumme Expira tiedot Yhteydenotto

 

EXPIRAn toiminta vuodesta 1989

Toimitusjohtaja DI Håkan Södersved

Lean Six Sigma-kouluttaja

EXPIRA Innovaatio Kasvu Laatu ITK

 

hakan1

 

Perustin nykyisen Expira Lean Six Sigman Kistassa (Tukholman pohjoispuolelle) 1. joulukuuta 1989. Nykyinen toimintapaikka on Vällingby, Tukholma. Taustani oli 10 vuoden autoteollisuuden ohjausjärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien tuotteiden tuotekehitys ja tuotanto sekä tuotteiden laatutasojen DPMO-mittaukset ja ennen sitä 10 vuoden Suomen elektroniikkateollisuuden automaattitestereiden tuotekehitys- ja testaus­filosofia sekä lääkintälaitteiden ja kommunikaatiojärjestelmien SW- ja HW-suunnittelua (Kone Medical, Tele-Nokia, Thermo Fisher Scientific, Teleste Turku).

 

Ericssonin aikana tein kaksi matkaa Japaniin, vuosina 1982 ja 1984 ja oman kolmannen matkani vuonna 1993. Olin 80-luvun lopulla osallisena LEAN pilottien ja Kanbanin käyttöönotossa Ericsson Radio Systems'in Gävlen tehtaalla. Japanin vaikutteista ryhdyin suuntaamaan Kistassa työskentelevien kännykkäkantaasemien tuotesuunnittelijoille tuotannon omia viikko- ja moduulikohtaisia laatutason PPM-mittauksia. Sovellettiin DFA2-DFA-DFM, Taguchin Robust Design ja Design For Six Sigmaa sekä uutta kustannusten radikaalia alentamis­tekniikkaa kuten Murhpy's Law, Little's Law, Utilization Law ja Moore's Law ja Parkinson's Law. LEAN'n laki vuodesta 1961 kehittyi omasta empiirisestä tuotteiden tuotannon kustannuslaskennasta ja nWIP/LT analyysista.

 

Motorolan Government Electronic Groupin Logic Filters olivat Six Sigman peruskivet vuonna 1985. Tämä tuotekehityksen työsystematiikka oli meille Skandinaviassa 1989 uusi ja haastava akateeminen työmuoto. Tunnetun tri Mikel Harryn kirjoittamia Six Sigma-teorian monisteita löytyi tältä ajalta Örebron yliopistosta ennen Motorola Six Sigma Academyn perustamista. Huomattava asia on, että melko konservatiivinen laatustandardi ISO 9000 tuotiin näille markkinoille myös näinä aikoina, vuonna 1987. Se edusti silloin Euroopan 70-luvun laatuajatuksia. Sellaista yritysjohtamisen kokonaisvastuuta hahmotin itse Telesten aikohin Turussa 1975-80.  Mutta hyvästä ideasta yleiseen käytäntöön menee usein 15-25 vuotta aikaa. On oltava pitkäjänteinen ja kärsivällinen.

 

Motorola – kuten moni muu edistyksellinen länsimainen yritys HP, IBM, DEC etc– yritti 80-luvulla tehdä kaikkensa japanilaisten JIT-tuotannon ja tilastollisten laatumenetelmien omaksumi­seksi: Kanban, Kaizen, LEAN, CWQC, RCM-TPM ja 5S jne.

 

Nämä vuonna 1980 Japanista ilmestyneet uudet tiedot edustivat merkit-tävää kulttuurikolaria! Kyseessä oli 40 vuoden ainutlaatuinen suljettu kehitys Japanissa. Sekä JIT että Six Sigma koettiin hyvin vieraina ilmiöinä 80-luvulla – "JIT is shit", "6 Sigma on mahdotonta"! Toimimalla itse­näisenä yrityksenä Expira pystyi kouluttamaan vuodesta 1990 lähtien kiinnostuneita ruotsa­laisia ja suomalaisia yrityksiä eri tietomoduuleissa:  Demingin johtamisfilosofia,

JIT/TQC = LEANSPC, Taguchi Robust Design ja TEAMWORK-työskentely. Nämä olivat japanilaisten merkittävimpiä laatutyömuotoja vuodesta 1950 lähtien.

 

Lean tuotantoa ja Six Sigmaa myytiin ensin itsenäisinä tieto-taito-moduuleina 10 vuoden ajan. Björklund & Sandholm oli Ruotsissa kouluttanut SPCtä ja Joseph Juranin laatuteoriaa jo 70-luvulla. Tämä osoittaa miten hidas tällainen laajamittainen laatukehitys on.

 

Akateeminen kiista syntyi USAssa Six Sigmasta 90-luvun alussa. "Deming-kannattajat" joihin minä silloin kuuluin ja yliopiston tilasto-henkilöt olivat näiden vastustajien joukossa. Käsitteet 'Short Term' ja 'Long Term' (jossa 1.5 sigman liukuma) olivat kovat kompas-tuskivet. Expiran rooli oli seurata tätä kehitystä ja mennä voittajien puolelle: Six Sigma ja nyt Toyotan LEAN.

Six Sigma saavutti merkittävän aseman jo 90-luvun keski-vaiheilla. Merkittävä tekijä oli myös eri yritysten joutuminen ulkomaiseen omistukseen, esim. Fordin ostama Volvo Cars Corp. Ford alkoi Detroitissa jo 80-luvun alussa soveltamaan Demingin laatujohtamisen periaatteita (Deming itse ja hänen "adeptinsa" Bill Scherkenbach auttoivat kouluttajina ja konsultteina). Tästä vaiheesta Ford siirtyi myöhemmin Six Sigma-ohjelmaan.

 

General Electricin CEO Jack Welchin johtamistavasta tuli merkittävä Six Sigman referenssi. Mikel Harry ja Richard Schroeder auttoivat 90-luvun alussa Sveitsin ABBn pääkont-torin 6-Sigman käyttöönotossa, nimellä T50. Allied Signal edusti myös tätä samaa Six Sigma-linjaa. Sen jälkeen Six Sigma-yritysten lista on kasvanut hyvin pitkäksi.

 

Vuodesta 1996 alkoivat Nokia ja Ericsson tuoda julki Six Sigman käyttöönottoa laadun ja taloustulosten edistämis-menetelmänä. Kanta-asemien moduulien PPM-mittausta Six Sigman mukaan allekirjoittanut aloitti Ericssonin Örebron tehtaalla tammikuussa jo 1985 ja siitä Gävlen tuotanto-yksikössä syksyllä 1986. Toimipaikkani oli Kistassa, Mobile Telephone Systems R&D-osastolla.

 

Six Sigma-tiedot ovat tänään hyvin saatavissa painetussa muodossa ja Internet-sivuilta. Standardia ei ole näkyvissä koska ISO-järjestöillä on vielä riittävät markkinat eri laatu- ja ympäristöstandardien ylläpitämisessä - mutta koskaan ei tiedä....

 

Ajattele japanilaista yhteis-kuntaa, johon tuotiin laiva-lasteittain uutta tietoa ja viisautta kirjojen muodossa Kiinasta 700-luvulla. Riskien minimoimiseksi tuotiin useilla laivoilla samanlaista redundant­tista kirjalastia, koska joka kolmas haaksirikkoutui.

Expiran Lean Six Sigma-ohjelma on eri asiakasprojektien myötä ohjautunut amerikkalaisten vastaavien ohjelmien mukaiseksi. Silti koko ajan kehittyy uusia Six Sigma-malleja uudella copyrightilla' USAn eri konsulttiyrityksistä.

 

Expira Lean Six Sigma perustuu samaan yleiseen LEAN-logistiik-kaan ja perusmatematiikkaan ja tilastomatematiikkaan. Dominoiva kaupallinen kehitys tulee USAsta ja siihen on mukauduttava.

 

Lean Six Sigma-sertifikaatti jaetaan oman projektin onnistuneesta toteutumi­sesta. Toivottavasti yrityskoh-taista "sertifikaattihysteriaa" voidaan välttää tällä kerralla ja voimme mieluummin toimia innovaation ja jatkuvan parannustoiminnan piirissä Lean Six Sigma hengen mukaan.

 

LEAN-ajattelu on siis tullut taas suosioon 80-luvun alkuyritysten jälkeen, koska palkkatasomme on nyt jopa 100-kertainen Kiinan teollisuuteen nähden. Nyt hallitaan paremmin Six Sigma-laatua, jota tarvitaan LEANin onnistumiseksi.

 

Nyt meidän on helpompaa toimittaa "Just In Time" alhaisilla yksikkökustannuksilla LEAN prosessien avulla, jossa LEAN laadunohjaus ja Expira LEAN Työpaja ovat tehokkaat menetelmät hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

 

Maailmanlaman nyt iskettyä joka toimintapaikkaan on hyvä ottaa taas Deming-filosofia johtamisen avuksi. Innovaatio oli W E Demingin ykkös-strategia askiakaslaadun aikaansaamiseksi.

 

Lue lisää Arkistosta.

 

 

DI Håkan Södersved

Lean Six Sigma-kouluttaja

EXPIRA Lean Six Sigma

 

 

 © EXPIRA.

Kaikki oikeudet pidätetään.