exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

 

Beställ Minitab 18

för statistiska analyser

minitab18

Läs om nya Minitab 18 här

 

MINITAB 18 pris

Single User Stand Alone e-leverans exkl. bankkostnad.

£1300.00

MINITAB nätverkslicens för simultana

användare

Kostnad per år

Från 5 samtidiga användare uppåt 

Begär offert

 

Priser exkl bank- o valutakostnad.

    Beställ Minitab för e-leverans    

Viktiga Minitab 18 funktioner

  • Förbättrat Session Window
   • Specifiera antal signifikanta decimaler
   • Nå grafer via länkar
   • Expandera och kollapsa analyser
   • Zooma in och ut
  • Sortera Worksheets i Project Manager
  • Nya Screening Designs i DOE där huvudeffekter är sammanlagrade med 2-faktorsamspel
  • Beräkna fler statistiska toleransfönster för olika fördelningar: Weibull, Lognormal, Exponential m fl.
  • REML för Random o Fixed X-variabler, beräkna predikteringar för Mixed Models
  • DOE Effect plottar för signifikanta X-faktorer i DOE
  • Använd historiskt sigma värde i Gage R&R-analys
  • GLM Responsoptimerare
  • Separerat fält för Commands och Session Output
  • Importera Session Output till Word o Excel för att anpassa rapporten efter egen smak

Läs kompletta Nyheterna i Minitab 18 här

 

Anmäl dig till utbildning i MINITAB här 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.