exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA DOE Utbildning

Statistisk försöksplanering

Robust Design

3 dagar

På önskad plats

Välj flexibla datum för dig eller din grupp

 min_doe_sv

DOE Dokumentation, CD-skiva med övningsfiler

EXPIRA Design Of Experiments och Robust Design

I utbildningen lär vi oss söka de starkaste orsakerna till variation i tjänster, produkter och processer.

 • Systematiskt förbättringsarbete med DOE
 • Inverkan från många datavariabler
 • Förklaringar och samspelseffekter
 • Taguchimetoden Robust Design
 • Förbättring och optimering
 • Huvudfaktorer, nivåer, olinjäritet
 • Robusta produkter och system
 • Okänslighet för variation från yttre miljö
 • Flexibilitet och miljövänlighet
 • Klassisk DOE. Plackett-Burman, Mixtures. Taguchi
 • Reducerade faktorförsök. Folding 
 • Optimering med försöksplaner
 • Responsytor med flera resultatvariabler

Beställ MINITAB och Design Expert eller
Design Ease från EXPIRA.

 

Kurskostnad enl offert 

 

Kurserna hålls i EXPIRAs lokaler
i Vällingby eller hos Er

Dokumentation, Lunch o kaffe ingår

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.