exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

Hae:

  

 

 

 

Alku
Online koulutukset Kirjallisuus Ota yhteys

 

Holistinen johtaminen

Online neuvontaa

  • Korketasoinen kansainvälinen johtaminen vaatii eettistä ja holistista näkökantaa.
  • Onko kuva asiakkaan arvomaailmasta selvillä.
  • Tarvitaan tasapainoista EQ:n ja IQ:n ajattelua.
  • Miten saadaan koko henkilökunta hengessä mukaan.
  • Fyysisten tavarketjujen logistiikkaa hallittava Lean-ohjauksen avulla.
  • Laatutieto kasvaa älykysymysten kautta.
  • Äkkivastaukset useimmiten vääriä.
  • 30 vuoden Lean 6Sigma kokemus käyttöönne.
  • Selvitetään nykyiset haasteet ja pullonkaulat.

Esimerkkejä teollisuuden sovellutuksista.

 Datankeruu, analyysit ja ohjaustavat.

Tuotteiden/palveluiden kehittäminen tiimityön avulla.

Globaaliset kannattavat toimitusketjut.

Menestystekijät.

 

 

 Yhteys

 

 © EXPIRA.

Kaikki oikeudet pidätetään.