exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

 

EXPIRA FMEA Utbildning

Riskbedömning och -analys

1 dag

Välj datum för Dig eller din grupp

 

min_fmea_sv
FMEA-FTA Dokumentation och CD med

FMEA Program, Templates i Excel ingår

 

Utbildning i Riskbedömning FMEA – FTA

 • Eliminera ekonomiska risker i produkt, process och verksamhet. Vilka kostnadskonsekvenser?

 • Hur beräknas riskkostnad? Hur minskas risker?

 • Samband risknivå, förlust och SIGMA kvalitet

 • Design FMEA. Bedömningsskalor S-O-D

 • Ekonomirisker S med belopp i $Usd, €Euro

 • Riskfrekvenser O, orsaker med PPM-skalor

 • Design Detection D bedömning
 • Process FMEA. Bedömningsskalor S-O-D

 • Riskmoder i tjänst, system, produkt och process

 • Uträkning av riskkostnad S*O 

 • Felträdsanalys FTA. Arbetsgång FTA.
 • Blockering av kritiska riskflöden

Expira FMEA-FTA-program i Excel på 3 språk ingår

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.