exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ Green Belt XL

med MindGenius för Excel

gb_xl_icon

Ingående diagram och verktyg

 • Run Chart - Tidsserie
 • Individual-X Chart - xmR-diagram
 • XBar and Range Chart - xstreckR-diagram
 • XBar and Sigma Chart - xstreckS-diagram
 • Scatter Diagram - Sambandsdiagram, Linjär Regression-analys
 • Pareto Diagram
 • Process Capability Analysis - Processkapabilitet, - duglighet Cpk, Ppk. Cp, Pp, PPM
 • Histogram
 • Attribute Chart (NP, C, U, and P Charts) - Attribut-diagram
 • Moving Average and Range Chart - Rullande medelvärde o Variationsvidd R
 • Moving Average and Sigma Chart - Rullande medelvärde o StdAvvikelse S
 • Box and Whisker Chart - Lådagram
 • Bullseye Chart - Oxögat
 • Gage R&R (Repeatability and Reproducibility) Analysis - MSA Mätsystemanalys
 • Normal Probability Plot - Analys av Normalitet
 • Cause and Effect Diagrams - Orsak verkan-, Fiskbens-, Ishikawa-diagram
 • Tree Diagram for Organization Charts,
  Decision Trees and Work Breakdown Structures - Träddiagram
 • Affinity Diagram - Släktskapsdiagram
 • Gantt Charts - Projektplan, tidsschema för 6Sigma-projektets delaktiviteter

Excel-versioner som stöds

 • Operativsystem 

  Windows Vista eller senare (inkl Windows 10, Windows 8, Windows 7); Windows Server 2008 eller senare. OBS: Både 32 bit och 64 bit versioner av MS Windows stöds.

 • Excel Versioner 

  32 bit installation av MS Excel 2010 eller senare på både 32 och 64 bits Windows plattformar.

Priser:

 Antal lic.  Pris per lic.
 1  $399

 2-9

 $339
 10-29  $299

 

 

shopvgn  Beställ för e-leverans  shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.