exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Mångkunnighet

1 dag

Välj flexibelt datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

japrap    kompetensprofil

Personlig dokumentation och Excel-verktyg ingår. 

Multi-Skill

Multi-Skill baseras på riktade forsknings-resor till Japan och USA och lång industriell erfarenhet i Skandinavien, bl a Nokia, Ericsson m fl internationella företag. 

 

Kursen kan hållas som internutbildning i verksamheter under snabb innovation och förändring. Boken Kunskapsutveckling för kvalitet och produktivitet samt CD med Excel-verktyg för ev. mätsammanställning och trenduppföljning av personalens kunskpasprofiler ingår.

 

Kurskostnad enl offert

 

Dokumentation ingår

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.