exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Kursprogram 2019

Statistiska metoder, Lean, 6-Sigma,

Statistik IT

Flexibelt för 1 eller fler deltagare

i Stockholm eller på egna företaget

Grunder i statistik. 2d. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

Minitab 19 Dag 1 Grunder och Dag 2 Avancerat. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

Lean Scorecard. 2d. Affärsstyrning och statistisk mätning. Anpassat

Lean Accounting. 2d. Tid- och taktbaserad kostnads-uppföljning. Anpassat

SPC Utbildning. 2d. Anpassat

MSA Gage R&R. 2d. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

DOE Försöksplanering. 3d. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

Lean utbildning

5S. 1d. Fem discipliner för bra flyt i Lean-arbetet. Anpassat.

TPM - TAK - OEE. 2d. Preventivt underhåll för driftsäkra processer. Anpassat

Lean VSM. 3d el 5d. Leaninförande med Value Stream Mapping. Anpassat

Lean sjukvård. Korta avsnitt. Patientorienterad vårdkedja. Tvärmedicinsk rehabilitering. Läkarsamverkan. Hemtjänst. Ersättning från försäkringar. Bostadsanpassning. Anpassat 

Lean skola med 7QC-verktyg. Korta avsnitt. Kvalitet i eget lärande. Bok ingår. Anpassat

Lean Audit. 2d. Uppföljning med korrigerande åtgärder. Anpassat

Certifiering Black Belt Geen Belt Yellow Belt

Black Belt Certifikat. 4x2dagar när det passar Dig. Besparingsmål 1 MSEK/år

Green Belt Certifikat. 4 dagar när det passar Dig. Besparingsmål 250kSEK/år

Yellow Belt Certifikat. 2 dagar när det passar Dig.

Vinnande Ledarskap. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

Kick-Off Ledningsgrupp. 1d. Välj fritt datum i Stockholm eller på företaget. Inkl Sponsor/Champion-utbildning

Teamutbildning. 2d. Innovation ger nya jobb och värden. Välj plats o datum.

Mångkunnighet - Multiskill. 1d. Förnya dina kunskaper för flexibla jobb. Välj dag.

Innovation & Quality

Lean Development (DFSS). 3d. Bok ingår. Anpassat

Leverantörsval för miljöinnovationer och kvalitet. 2d. Anpassat

Lean 6S Black Belt. 4x2d. Projekt med besparing 1 MSEK/år. Anpassat

QFD - Conjoint Analys. 2d. Kundfokusering/produktförnyelse. Anpassat

DFA2-DFM-DFA. 2dagar. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

FMEA Riskanalys. 1dag. Välj fritt i Stockholm eller på företaget

Lean 6S kvalitetsstyrning. 2d. ISO/TS 16949, FDA etc. Anpassat

Utbildning Statistik IT

 

Försäljning av statistikprogram, support och utbildning

ToleranceCalc

MINITAB 19

Quality Companion 3

Design Expert 12

Lean Scorecard

QFD Excel

FMEA Excel

PPM Mätning

Lean Accounting

DFA2-DFA-DFM Excel

TPM Reliability Excel

GreenBelt XL

SPC IV Excel

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.