exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ Lean Accounting i Excel

unitcost

Produktflödeskalkyl "Unit Cost" baserat på nyckeltal ur Value Stream Map t ex ur Expiras LEAN Workshop. Bygger på dagliga fasta kostnader, genomloppstider och antal produkter i arbete i LEAN-flödet. Används inom Lean, 6-Sigma, 5S och TPM.

 

Pris per 1 anv. licens:    2 500,- kr exkl moms

 

shopvgn   Beställ för e-leverans   shopvgn

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.