exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean Accounting

2 dagar
Välj flexibla datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

Från ABC till Lean Accounting

Med utgångspunkt från dagstakt, genomloppstid, objektrelaterad inköpskostnad, mängden varor i flödet och processens totala kostnad per dag förenklas uppföljning och styrning av styckpriser. Lean Accounting beaktar kostnaden för den totala genomloppstiden inklusive "parkeringsplatser, förråd, hyllor och lagerplatser" som tidigare kalkylmetoder debiterade enbart med en försumligt låg internränta.

 

En reducerad genomloppstid -30% på samma resurs kan öka output med +41 %. Det syns direkt som motsvarande lägre (VA+NVA)-kostnad per enhet och skapar utrymme för en ny lönsamhet, flexibilitet och ökad kapacitet om man kan ta ökade marknadsandelar eller skaffa nya kunder.

 

Dokumentation och CD med

Lean Accounting-mallar ingår i utbildningen.

 

Kurskostnad enl offert

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.