exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean Scorecard

Välj datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

 

Lean Scorecard utbildning

Syftet med Lean styrkort är att nå en balanserad och utjämnad styrning av värdeprocessernas totala flöden. 

 

Inblick i flödesbaserad Lean Accounting ges. För en LEAN processtyrning krävs balans mellan interna och externa nyckeltal för hög lönsamhet med hög kvalitet. Motiverad personal utgör motorn i arbetssättet Lean.

 

Lean Scorecard kan kompletteras med kopplade QFD-matriser för att skapa positiva samband mellan olika team.

 

Kurskostnad enl offert

 

Dokumentation och en personlig CD med

Lean Scorecard i Excel och

 Lean Accounting i Excel ingår.

 

shopvgn   Beställning shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.