exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ Lean Score Card i Excel

bsc_log_1

 

Balanserat styrkort för kritiska nyckeltal i affärsprocessen.

  1. Externt: Kunder och leverantörer (nytta, kostnad)

  2. Internt: Organisation, processer, medarbetare (effektivitet, kunskap, kompetens)

  3. Finansiella nyckeltal (ekonomi)

  4. Icke finansiella nyckeltal: Kvalitet (6S-mätetal) och värderingar (värde, konst)

Pris per 1 anv. licens: 2 500,- kr exkl moms

 

shopvgn   Beställ för e-leverans   shopvgn

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.