exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Certifiering BB GB YB

På önskad plats

Välj flexibla datum för dig eller din grupp

 

Black Belt Certifiering

Green Belt Certifiering

Yellow Belt Certifiering

 

 

DMAIC karta för kursdeltagare

DMAIC utgör projektmodellen för Lean Six Sigma projekt. Den består av fem faser: Define (definiera), Measure (mäta), Analyse (analysera), Innovate/Improve (innovera förbättra) och Control (styra). Ett Black Belt och Geen Belt Certifikat innebär att man väljer att driva projekt enligt denna systematiska förbättringsmodell.

 

dmaic_karta1    dmaic_karta2
Deltagare i certifierande utbildningar får

en personlig DMAIC-karta under utbildningen

 

dmaic_anim

DMAIC-hjulet som projektstyrning i fem steg

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.