exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean i skola

 

Kundanpassad utbildning i korta avsnitt

 

7qc_skola

Boken 7QC för kvalitet i skolan ingår i utbildningen

Om man i fokuserade skolteam tillämpar de vanliga 7QC verktygen på illaluktande trasiga skoltoaletter, dålig skolmat, trygghet på skolgården, vägen till skolan och den höga decibelnivån i klassrummen kan man på kort tid hitta förbättringsåtgärder som blir bestående till nytta för lärare och alla elever, en förutsättning för positiva skolminnen senare i livet.

 

Engagerade elever drivs av inspiration och nyfikenhet. 

 

OBS! "Myron Tribus' Papers On Quality Management For Education", ca 66s finns att kopieras fritt för lärare i samband med utbildningen.

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.