exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Leverantörsstyrning

för hållbarhet

2 dagar

På önskad plats

Välj flexibelt datum för dig eller din grupp

LEAN i leveranskedjan

EXPIRA utbildning ger förmåga att se djupare och mer långsiktigt fram i tiden för att realistiskt driva fram en hållbar miljö med hög kvalitet till lägsta kostnad.

 

Utbildningen hjälper deltagarna strukturera framtida värderingar, mätetal, statistiska mätmetoder och kravgränser samt utforma en vetenskaplig upphandlings- och inköpsstrategi. Flera leverantörsled måste använda samma semantik och syntax och kunna beräkna samhällseffekterna på samma sätt.

 

Utdrag ur EXPIRA utbildningen:

  • Value Stream Maps över flera led
  • Lean logistik
  • 6-Sigma kvalitet på material och leveranser
  • Kostnadssänkning i en Lean Enterprise-kedja
  • Kontraktsmodell vid upphandling
  • Lägsta totalkostnad för miljö och kvalitet
  • Balans mellan snabbhet och kvalitet
  • Ett snabbt, punktligt och pålitligt gensvar
  • Löpande processkommunikation
  • Ekonomisk lönsamhet

Kurskostnad enl offert 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.