exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Litteratur för Lean 6 Sigma

ISO/TS 16949:2009 Core Tools

Beställ via beställningsformulär

 

 demboklogo

Innehåll

Tio dagar med W E Deming för ledarskap, 252s,                   

H Södersved 

Dr William Edwards "Ed" Deming (f. 14 okt 1900) införde processledning med statistisk grundsyn för styrning av hög kvalitet i Japan 1950-54. Över 80% av japanska industrins högsta ledare förstod hans budskap. Det ledde till japansk kvalitetsproduktion på 60-talet. Lean hade startats på Toyotas vävstolsproduktion i början 1900-talet. Man införde samma principer för sin bilproduktion på 30-talet. På 80-talet vann statistiska metoder åter gehör i USA. Six Sigma växte fram under 90-talet, idag kombinationen Lean Six Sigma. Demings ledningsfilosofi i 14 punkter innehåller "de empiriska grundlagarna" för Lean Six Sigma produktion. Om man bryter mot dem blir Lean-resultaten sämre. Risker av överstyrning med bonusar s.k. "Tampering" ingår.  Se Bonussystem.  Tryck: Expira Utbildning. Lämplig bakgrundsläsning att beställa i samband med Lean 6-Sigma utbildning.

 

 á 390,- kr

 

10 st -10%

 

lean6sdesign_min

Innehåll

Lean 6-Sigma Design, H Södersved.  Självstudiebok 2007,
ca 300s – innovativ teamutveckling med Agile och Scrum.

Lean 6-Sigma Design är en projektmetodik för snabb framtagning av kvalitetsprodukter. Exempel från USA, Japan och Sverige. EDA, SOA, CMMI, Agile och Scrum inom IT-utveckling för snabb etappvis leverans av mjukvara med kort ledtid och hög kvalitet. Lean VSM-, Spagetti och 6-Sigma-PPM diagram. Kortfattad Toyota-historia. Bildmetaforer, Lean Accounting förklarad, Moore's Law, Little's Law, Murphy's Law, Designtvärflöden, kompetenschecklistor, 6S-Ppk-Yield-DPMO-tabeller, Lean 6-Sigma ordlista med förklaringar, Indexord.

Tryck: Expira Utbildning.

Lämplig stödbok att beställa i samband med vår utbildning i Lean 6-Sigma Design.

 

390,- kr

 

10 st -10%

 

 japrap

Kunskapsutveckling i Japan, 64s, H Södersved

Knowledge Creation i Japan för Lean och Six Sigma. Rapport från forskningsresan som Håkan utförde för att reda ut

bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4.2 universitet på 1 milj invånare - motsvarar
37 universitet i Sverige. Kan det ha betydelse? Kan vidareutbildning som nyanställd på företag 2 år efter akademisk doktorsexamen ha en betydelse? Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

7qc_skola

Sju kvalitetsverktyg för bättre kunskap, 29s, H Södersved

7QC Tools, grundverktyg för processyn, datainsamling, Sex Sigma variations-, stabilitets-och duglighetsanalys. Enkla exempel ur Pelles dvs. allas vår skolvärld. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Yellow Belt-utbildning inom utbildnings-, tjänste-, vård- och servicesektor. Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

6s_tq_verktyg_hs

 

Lean 6 Sigma-presentation, 20 s, 1990, H Södersved

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3. Lean Production genom

samkörning av produkt- och produktions- utveckling. 4. Statistik med 7QC-Tools, SPC och mätosäkerhet i Sex Sigma. 5. Konstruktörens försöksplaneringsverktyg DOE. 6. Kundfokus med quality function deployment QFD. 7. De nya sju ledningsverktygen 7MT. 8. Platt teamarbete i Lean produktion på japanskt vis. Denna ingår i den personliga Green Belt och Black Belt-dokumentationen. Särtryck: Expira Utbildning. 

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 modul

 

Modulindela produkten 

Modulindelning av produkten ger fördelar vidi Lean produktion. Ansvaret ligger på produktutvecklingen och ger lägre Unit Cost.

Boken innehåller praktikfall på modul-indelning.

 

390,- kr

 

 modul_prakt

 

Modulindelning för LEAN

Driv fram kortare ledtider LEAN med fler produktvarianter. Konkurrenskraft och snabb leverans. Ett strukturerat arbetssätt där modulindelning är en hörnsten. Tidig modul-indelning ger förutsättningar för en snabb process.

 

 

390,- kr

 

 

triz_sv

 

TRIZ på svenska

Theory of Innovative problem solving. Läs boken för att komma

in i TRIZ. Metoden innehåller ett bibliotek av metoder för problemlösning.

 

390,- kr

 

 

 tribbook

 

Rational Descriptions, Decisions, and Designs. M Tribus (eng) 

Nytryck år 2000, 490 s. Första utgåvan 1969.
Boken bygger på Bayes statistik som beslutsstöd inom teknisk

utveckling för avgöranden inom det osäkra gränslandet mellan

det kända och det ännu okända. För att kunna bestämma gränsen

mellan det kända och det okända introducerar Tribus läsaren i en

logisk systematik baserat på statistisk tolkning för beslut baserat
på en kombination av Bayes' ekvation och entropi. Tryck: Expira Utbildning.

 

390,- kr

 

10 st -10%

 

 

Kopiera/Klistra in boktiteln i formuläret
Copy/paste your title(s) into Order Form

Postpaket och bokmoms tillkommer

 

shopvgn  Beställning shopvgn

 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.