exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ Quality Companion™

för DMAIC projekt

qc3_icon

Programmet är en vidareutvecklad programvara för styrning och ledning av Six Sigma förbättringsprojekt. Den innehåller de flesta verktygen som behövs. Det hjälper projektledaren att välja verktyg, utföra och dokumentera stegen som krävs i ett 6 Sigma Black Belt- eller Green Belt-projekt.

 

 

Priser fristående licenser exkl frakter, förtullning

1 lic

£870.00

2-10 lic vid samma köp

-13 %

11-20 lic vid samma köp

-19 %

   

 

   

Priser för nätverksinstallation med årlig
uppgradering exkl frakter, förtullning:

5 anv.

£1 590.00/år

10 anv.

£2 580.00/år

 

  Beställ för e-leverans             

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.