exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA SPC Utbildning

med Yellow Belt certifikat

2 dagar

På önskad plats

 

Välj flexibelt datum för dig eller din grupp


Eliminera variation, ryckighet (MURA) och
underkapacitet, överbelastning (MURI) ur LEAN processer

min_spcanalys7qc_sv

SPC Dokumentation och CD med SPC-övningsfiler ingår

 

EXPIRA SPC Utbildning

 • Processkarta SIPOC som processmodell

 • Demonstration av variationer med Quincunx och Red Beads

 • Datainsamling störningar, misstag, kund- och processmätetal. Stratifiering, urval och stickprov.

 • Olika typer av datainsamling: attribut och variabler. Antal och storlek på provgrupper vid sampling

 • Pareto-analyser. Ishikawa orsakskartor över källor till variation och samspel

 • Omvandla data till diagram och grafer. Dinosaurusdiagram för en "trasig" kostsam process  

 • Styrdiagram attribut c, p, np och u samt variabler I-MR, xbarR, xbarS

 • Dagliga vetenskapliga tolkningar och löpande beslut.

 • Belysning och demonstration av olika typer av variation. Typiska misstag och missuppfattningar

 • Olika statistiska signaler och mönster ur processdiagrammen.

 • Kartläggning av speciella orsaker till ständig förbättring och högre förmåga.

 • Skattning och beräkning av standardavvikelse s (sigma)

 • Histogram. Studier och tolkningar av olika variationsfördelningar
 • Processkapabilitet Cp och Pp, Cpk och Ppk samt Cpm och Ppm, SIGMA-nivå

 • Omvandling mellan nyckeltalen Ppk - PPM - SIGMA-nivå

 • Periodisering och tidsstämpling av periodiska analyser

 • Påvisa otillåtna batchvariationer från leverantörer

 • Sambands- och Regressionsanalys samt ANOVA

 • Signifikanta orsaker till processens och flödets variation

 • Six Sigma Benchmarking mot världsklass
 • Kompetensutveckling som resultat av SPC och 7QC-dataanalyser

Exempel på EXPIRA statistikverktyg:

MINITABDX11, SPC IV ExcelGreen Belt XL, ToleranceCalc

 

Expira har över 25 års erfarenhet av statistiska metoder
inom industrin, se våra referensprojekt.

 

SPC-verktyg och stödlitteratur för statistisk analys
kan beställas från www.expira.se.

 

Kurskostnad enl offert

 

Kurserna hålls i EXPIRAs lokaler i Vällingby, Stockholm
eller hos Er.

Dokumentation, lunch o kaffe ingår

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.