exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Teamutbildning

2 dagar

På önskad plats

Välj flexibelt datum för Dig eller din grupp 

 

teamwork_utb_min

Värdeskapande Teamwork ingår

EXPIRA Team Innovation ger nya jobb

  • Concurrent Engineering, QFD, Lean Cost, Lean Value Chain, DFMA, TRIZ m fl
  • Korta, stabila ledtider. Snabb pro­blemlösning. Jämn beläggning
  • Samverkan och trivsel på jobbet
  • EXPIRA Teamutbildning skapar innovationer och nya värden

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.