exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ ToleranceCalcTM – CAD oberoende

 

tolerance_calc

Stackade mått med toleranser, sigma-värden, 

kapabiliteter analyseras, simuleras 

 

EXPIRA distributor av ToleranceCalc i Europa och Skandinavien

Stackade toleranskedjor och sammansatta varianser har varit viktiga huvudpunkter i uppbyggnaden av EXPIRA Lean 6-Sigma metoderna sedan 1989.

 

Konstruera 6-Sigma Toleranser

Konstruktion och Design av korrekta toleranskedjor är den stora hemligheten i Lean Six Sigma Robust Design. Det var mitt framgångsrecept för Ericssons Basstationer 1986-89. Genom optimerade toleranser maximeras utbytet i egen produktionsutrustning och hos leverantörer av ingående kritiska material och komponenter. Se stackade toleranskedjor i ett komplext system.

 

Se video hur ToleranceCalc arbetar ihop med din CAD

 

ToleranceCalc är en programvara med vilken du snabbt och enkelt rent grafiskt utför stackade tolerans- och producerbarhetsanalyser på sammansatta mått och toleranskedjor. ToleranceCalc passar vanliga CAD system.

 

Typiska frågor för en konstruktör och produktionstekniker

a. Kommer systemet att fungera som önskat när toleranserna adderas i samverkan?

b. Kan produkten tillverkas kostnadseffektivt med de valda deltoleranserna i hela toleranskedjan?

Ett samspel mellan Konstruktion och Produktionsteknik

ToleranceCalc sträcker sig förbi enkel toleransanalys. Den hjälper Er konstruktör och produktionstekniker iterera och kompromissa fram lagom Sigma-nivå, kapabilitet Cpk, på komponenterna för att hela produkten ska kunna tillverkas snabbt med hög kvalitet och processyield.

 

ToleranceCalc kräver inte avancerade kunskaper i statistisk toleranssättning, t ex GDT. I stället kan alla inom konstruktion, kvalitet och tillverkning medverka i toleranssättningen för en kostnadseffektiv Lean produktion utan störningar av alltför snäva toleranser (konstruktörens dödssynd).

 

Analysen sker i tre enkla och snabba steg

Med ToleranceCalc 1D/2D toleransanalys utförs följande tre steg:

  1. Skissa in toleransvektorkedjan i din CAD-bild och spara den i *.DXF filformat
  2. Läs in den sparade DXF-filen i ToleranceCalc, välj och mata in toleransvärden
  3. Klicka fram resultatet och se resultet (Sigma-nivå, PPM-nivå) på några sekunder

Varför ToleranceCalc?

Exakt utan inmatningsfel - Hämtar in Cad-måtten utan inknappningsfel

Prisvärd - Alla inom konstruktion har råd med en licens

Kompatibel - Jobbar bra ihop med kända CAD-program

Lätt att lära - Tar bara några minuter

Frågor och svar om ToleranceCalc

 

Läs mer om ToleranceCalc (eng)

 

Pris per 1 användarlicens: 299 Euro exkl moms
(EU och Skandinavien).

 

Ger rätt till 2 installationer,
t ex på jobbet och på LapTop

 

Har du frågor kontakta oss via

 

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.