exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA TPM Utbildning

TPM =
Totalproduktivt underhåll TPU

1 dag

Ett driftsäkerhetsorienterat totalproduktivt 
underhåll för LEAN Produktion med bra prestanda

 

EXPIRA Utbildning i TPM

TPM behövs för driftsäkra och tillgängliga processer, maskiner och personal. Man mäter tillgänglighet-anläggningseffektivitet-kvalitet, TAK (eng. OEE)

 

EXPIRA TPM kan införas i andra branscher, t ex trafikutövning och transport; person- och godståg, tunnelbana och bussar i kollektivtrafik. Ju högre punktlighet desto högre beroende av TPM. I kapitalkrävande system är varje driftstopp förödande för samhället.

 

EXPIRA Lean Six Sigma utbildningar har levererats inom kollektivtrafik i Stockholm i över 20 år - TPM är en del av detta kunskapssystem.

TPM Dokumentation ingår.
Övrig TPM-litteratur kan köpas från Expira.

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.