exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA LEAN Utbildning

 

5S

TPM

LEAN VSM

Lean sjukvård

Lean skola

Lean Audit

 

Vad är Lean

EXPIRA Lean är en filosofi för snål och snabb resursanvändning. Arbetssättet har studerats av Håkan Södersved under 3 olika studieresor till Japan. EXPIRA erfarenheterna i Skandinavisk industri omfattar mer än 25 år.

 

LEAN producerar tjänster och produkter i parallella korta kund-/brukar-/patient-/klient-/elev-styrda flöden med kortast möjliga genomloppstid, t.ex. snabba rehabiliteringskedjor över flera vårdinstanser. En självgående personal ger minimal administrativ overhead. Styckkostnaden i den snabba omloppstiden blir den lägsta tänkbara, d.v.s. en lönsam process. Lean har sitt ursprung i Toyotas utveckling och tillverkning av kostnadseffektiva och pålitliga automatiska vävstolar och spinnerimaskiner tidigt 1900-tal och den senare startade biltillverkningen 1933. Lean driver fram innovationer och tillväxt.

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.