exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Robust IT och Elektronik

På önskad plats

Välj flexibelt datum för Dig eller din grupp

 

Konsultstöd för nya robusta IT- och elektroniksystem, exempel

 • Design For Assembly
 • Design For Manufacturing
 • Design For Automatic Assembly - Automatiserad, robotiserad produktion
 • Checklistor för Lean modulindelning
 • Checklistor för driftsäkerhet och robusthet
 • Kontroll av lägsta Unit Cost
 • Kapabilitetskrav för 6-Sigma
 • Geometrisk och statistisk toleranssättning GDT
 • Systemriktiga toleranstrappor med guard bands för 6-Sigma kapabilitet
 • Testbarhet i rätta produktionsfaser för lägsta totala testkostnad
 • Mätosäkerhet och testmarginaler i seriella processfönster
 • Agile arbetssätt och Kanban-leveranser
 • Software Metrics m m

Utbildaren har i flera företag arbetat med utveckling av robusta system och produkter inom medicinsk teknik, system för hotell och sjukhus, fordonsstyrsystem, mobiltelefonsystem och interna IT-nätverk  samt Lean produktion, validering och test av dessa IT-system i både små och stora serier. På Dataföreningen har Håkan medverkat i Software Metrics-gruppen kring viktiga Lean 6Sigma Software Metrics för IT-system. För arbetssätten Agile och Scrum i IT-leveranser finns viktiga Lean 6Sigma -mätetal.

 

För förfrågningar Kontakta oss här

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.