exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Grunder i statistik

2 dagar

Välj flexibla datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

Grunder i statistik 2 dagar

Statistiskt synsätt för Lean Six Sigma. Förståelse för SPC - SPS. Grundsynsätt för Lean processer


Se också övriga statistikmoduler:

Minitab

Scorecard

Lean Accounting

SPC

MSA Gage R&R

DOE Försöksplanering

 

 

Grunder i statistik kan hållas för Dig individuellt eller för en grupp på ert företag. Kursen lär ut statistisk grundsyn för högsta kvalitet och hur man arbetar med grundläggande statistiska förbättringsverktyg. Den passar alla Lean-processer – industri, offentlig sektor, kommun, tjänster, administration och service. Vi tar upp enkla räkneexempel, helst med era egna data insända i förväg. Anpassning till Er verksamhet rekommenderas.

 

Kursen berättigar till Yellow Belt-certifikat för deltagaren.

 

min_yb_2d

EXPIRA YellowBelt kursdokumentation

PPT-åhörarkopior. Min uppsats PPM50 inom mobiltelefoni.

Lean 6S Särtryck 20s.

 

Kurskostnad:
Enligt offert

För förfrågningar Kontakta oss

 

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.